AK není OK!

Sluneční záření je rizikovým
faktorem vzniku
aktinické keratózy na kůži.

Pokud budete sledovat tento sluneční paprsek, dozvíte se o problematice aktinických keratóz více.

POSUŇTE

Co je
aktinická keratóza?

Aktinická keratóza, která bývá také označována jako solární keratóza, je přednádorovým stavem, který se vyskytuje na kůži nadměrně exponované slunečnímu záření. Ultrafialové sluneční paprsky poškozují povrch kůže, dochází zejména k poškození DNA v keratinocytech. Tato poškození mohou působit mutace genetické informace v DNA těchto buněk, které dále mohou vést k jejich abnormálnímu a nekontrolovanému množení za vzniku projevů aktinických keratóz.

Tyto změny, které vidíme na kožním povrchu, jsou velmi podobné změnám, které vidíme u invazivního spinocelulárního karcinomu kůže, který patří mezi nemelanomové kožní nádory. Proto jsou aktinické keratózy považovány za časné projevy spinocelulárního karcinomu .

Onemocnění postihuje především oblasti vystavené slunečnímu záření jako jsou obličej, uši, vlasová pokožka a oblasti rukou vystavené nejvíce slunečnímu záření.

Věk a pohlaví jsou dalšími faktory, které zvyšují riziko vzniku aktinické keratózy. Aktinické keratózy se častěji vyskytují u mužů a starších osob.

Sluneční záření je hlavní příčinou vzniku aktinických keratóz. Ke zvýšenému riziku vzniku aktinických keratóz patří zaměstnání a aktivity, při kterých jsou osoby vystaveny nadměrné, dlouhodobé expozici slunečnímu záření.

Studie vedená v Rakousku zjistila, že 1 ze 3 osob starších 60 let je postižena aktinickou keratózou (a 1 osoba ze 2 starších 70 let).

Více informací

Aktinické keratózy se častěji vyskytují na kůži obyvatel žijících v oblastech se zvýšenou sluneční insolací: v Austrálii je aktinickou keratózou postižen každý druhý obyvatel kavkazské rasy starší 40 let věku.

Jasně viditelné léze... A také zraku skryté poškození kůže!

Existují formy aktinické keratózy, které jsou viditelné a odlišitelné na první pohled, ale existují také formy, které nejsou na první pohled patrné (zraku skryté poškození kůže)! Projevy aktinických keratóz jsou buď viditelné na kožním povrchu, nebo jsou skryty pod povrchem kůže. Ale vždy se projevy vyskytují na kůži, která je vystavena slunečnímu záření. Dohromady tvoří viditelné a neviditelné projevy aktinických keratóz nádorové pole. Proto může docházet k rozvoji invazivního spinocelulárního karcinomu, který se šíří do hlubších partií kůže a může proniknout do krevních cév.

Aktinické keratózy jsou přednádorovými projevy, které mohou samy spontánně vymizet nebo zůstat v časném stadiu spinocelulárního karcinomu in situ (buď jsou projevy viditelné nebo skryté) nebo může dojít ke vzniku invazivního spinocelulárního karcinomu.

Pouze viditelné projevy
Pouze viditelné projevy
Viditelné a neviditelné (skryté) projevy
Viditelné a neviditelné (skryté) projevy
Klikněte na odkaz a odhalíte všechny projevy aktinických keratóz

STÁDIUM I*

Časná forma spinocelulárního karcinomu in situ typ AK I
(mírná forma aktinické keratózy)

*na základě ROWERT-HUBEROVY histologické klasifikace

STÁDIUM II*

Časná forma spinocelulárního karcinomu in situ typ AK II
(střední forma aktinické keratózy)

*na základě ROWERT-HUBEROVY histologické klasifikace

STÁDIUM III*

Spinocelulární karcinom in situ typ AK III
(těžká forma aktinické keratózy)

*na základě ROWERT-HUBEROVY histologické klasifikace

Invazivní
spinocelulární karcinom

Invazivní
spinocelulární karcinom

VYSVĚTLIVKY
Povrch kůže
Epidermis
Dermis
Krevní cévy
Hypodermis

Kdy se z aktinické keratózy vyvíjí invazivní spinocelulární karcinom

Existuje riziko, i když je malé, rozvoje invazivního spinocelulárního karcinomu (nemelanomový kožní nádor) z aktinické keratózy.

65 % invazivních spinocelulárních karcinomů vzniká z aktinických keratóz. Riziko vzniku tohoto nádoru je možné významně snížit tím, že budeme léčit každý projev aktinické keratózy, a to zejména v nádorovém poli.

Exemple de lésions
Exemple de lésions
Exemple de lésions
Invazivní spinocelulární karcinom
Časná stádia aktinické keratózy se mohou snadno rozvinout přímo do invazivního spinocelulárního karcinomu nejvyššího stádia aktinické keratózy.
Je zcela nemožné, abychom předpověděli, ze které aktinické keratózy vznikne invazivní karcinom: proto je vhodné léčit všechny aktinické keratózy.

Jen pro ilustraci

Zapamatujte si: Některé projevy aktinických keratóz nejsou okem viditelné. Neexistuje přímý vztah mezi viditelnými projevy na kožním povrchu a tím, co se děje pod kožním povrchem.

STÁDIUM I
STÁDIUM II
STÁDIUM III
Invazivní karcinom

Sluneční záření má prospěšné účinky.

Sluneční záření působí příznivě na naše tělo, zejména spouští syntézu vitaminu D v naší kůži.

Vystavení odpolednímu slunečnímu záření po dobu nejméně 5-15 minut 2x týdně je dostatečné k tvorbě vitaminu D v kůži.

Ale UV paprsky slunečního záření mají také škodlivý vliv.

Ve vysokých dávkách se stává sluneční záření nepřítelem naší kůže.

Nejčastěji působí spálení kůže, jehož intenzita je ovlivněna kožním fototypem a dávkou slunečního záření. Nadměrné, opakované slunění vede k urychlenému kožnímu stárnutí (předčasné vrásky, posuny kožního pigmentu ve smyslu de/hyperpigmentace atd.).

Tyto účinky slunečního záření jsou především způsobeny ultrafialovým zářením. V dlouhodobém horizontu dochází k poškození buněčné DNA a k rozvoji kožních nádorů.

Jednoduché způsoby ochrany vaší kůže

Naštěstí existuje mnoho možností, jak vaši kůži chránit před slunečním zářením.

Vyhýbejte se pobytu na slunci mezi 11. a 16. hodinou

Noste dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty a dlouhé sukně, klobouk a sluneční brýle

Na kůži aplikujte přípravek sluneční péče (sunscreen): a to 20 minut před pobytem na slunci a pak každé 2 hodiny. Nezapomeňte nanést přípravek na veškerou odhalenou kůži, která je exponována slunečnímu záření. Nezapomeňte na uši, hřbety rukou a dekolt.

Používejte ochranné přípravky s vysokým SPF, které jsou voděodolné a fotostabilní.

Více informací

Používejte ochranné přípravky sluneční péče vhodné pro Vaši kůži, které Vám vyhovují složením i texturou.

Aktinická keratóza se v určitých situacích vyskytuje častěji.

Sluneční záření vede ke vzniku aktinické keratózy, ale všichni nemáme stejné riziko vzniku aktinické keratózy. Velmi důležitým faktorem, který tuto skutečnost ovlivňuje, je kožní fototyp. Každý z nás má zcela unikátní fototyp. Jedná se o geneticky danou barvu kůže a citlivost kůže ke slunečnímu záření.

Ke zvýšenému riziku vzniku aktinických keratóz a kožních nádorů patří zaměstnání a aktivity, při kterých jsou jedinci vystaveni nadměrné, dlouhodobé expozici slunečnímu záření.

Na kůži dlouhodobě a nadměrně vystavené slunečnímu záření

Na kůži fototypu I a II

Starší věk

Poruchy imunitního systému

Muži

Více informací

UV index popisuje škodlivost slunečního záření v závislosti na denní době a místu na zeměkouli.

Existují různé kožní fototypy.

Klikněte a určete si váš kožní fototyp

Typ ITyp IITyp IIITyp IVTyp VTyp VI

Velmi bledá, mléčně bílá barva kůže.

Často rezavé nebo blond vlasy, na kůži obličeje mnoho pih. Kůže se na slunci vždycky spálí a nikdy se neopálí. Kůže je velmi citlivá ke slunečnímu záření, které dokonce nemusí vůbec snášet.

Velmi světlá kůže.

Vlasy jsou nejčastěji blond nebo světle hnědé barvy. Na kůži jsou často přítomny pihy. Kůže se na slunci vždy spálí, ale pigmentuje velmi pomalu a pozvolna.

Normální barvy kůže

Vlasy jsou světle hnědé až tmavé Na kůži mohou být přítomny nějaké pihy. Kůže se na slunci někdy spálí a pigmentuje pomalu (přiměřená pigmentace).

Klikněte a vyberte si váš kožní fototyp

Světle hnědá kůže

Vlasy jsou hnědé až černé barvy. Na kůži nejsou přítomny pihy. Kůže se na slunci nikdy nespálí, pigmentuje snadno (tmavá, sytá pigmentace).

Hnědá kůže

Vlasy jsou černé. Na kůži nejsou přítomny pihy.Kůže se na slunci nikdy nespálí, pigmentuje velmi snadno (velmi tmavá, sytá pigmentace).

Černá kůže

Černé vlasy. Kůže se na slunci nikdy nespálí.

Více informací

Sluneční záření je klíčovým faktorem, který se podílí na vzniku aktinické keratózy. Jedinci se světlou kůží jsou postižení častěji, protože jejich kůže vykazuje menší přirozenou ochranu před slunečním zářením.

Objevte svá
potencionální rizika
vzniku
aktinické keratózy

Tento dotazník vám pomůže zjistit vaše potenciální rizika vzniku aktinické keratózy a to na základě rizikových faktorů, které se používají v epidemiologických šetřeních.

Varování : Tento dotazník není určen ke klinickému nebo diagnostickému použití.

 • Otázka 1 / 8

  Jaký je váš kožní fototyp ?

 • Otázka 2 / 8

  Kolik je vám let?

 • Otázka 3 / 8

  Jste...

 • Otázka 4 / 8

  Užíváte dlouhodobě imunosupresivní léčiva?

 • Otázka 5 / 8

  Pracujete/pracoval(a) jste více než 6 hodin denně ve venkovním prostředí?

 • Otázka 6 / 8

  Pobýváte/pobýval(a) jste více než 90 dnů v roce ve venkovním prostředí (dovolená, sporty, outdoorové aktivity)?

 • Otázka 7 / 8

  Používáte/používal/a jste ochranu proti slunečnímu záření (klobouk, oděvy, ochranný přípravek sluneční péče)?

 • Otázka 8 / 8

  Vyhledáváte aktivně stín nebo se vyhýbáte aktivitám na slunci v době největší aktivity slunečního záření?

 • Riziko je vysoké

  Vaše kůže je velmi citlivá na slunce a jste zvláště ohroženi vznikem a rozvojem aktinické keratózy. Vyhněte se, nebo omezte vycházení na slunce, zejména mezi polednem a 16:00 hodinou. Chraňte se před sluncem nejvyšším stupněm ochrany a používejte: dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty nebo sukně, klobouk se širokou krempou a sluneční brýle s UV filtrem.

  Sledujte svou kůži a pravidelně ji kontrolujte, zda na ní nejsou nějaké skvrny, rány nebo léze, zejména na hlavě, krku, uších, nose, hrudníku, ramenou a horní části zad, rukou a předloktí. Pokud si všimnete nějaké změny, navštivte svého dermatologa.

 • Riziko je střední

  I když u vás není vysoké riziko vzniku aktinické keratózy, i tak je potřeba pečovat o pokožku vystavenou slunci.

  Chcete-li minimalizovat riziko vzniku aktinické keratózy a rakoviny kůže, je důležité chránit se před škodlivými účinky slunce. Pokud máte fototyp pleti 1-4, ujistěte se, že nosíte vhodné oblečení (včetně klobouku a slunečních brýlí), kdykoli jste venku na slunci, nanášejte ochranný přípravek sluneční péče s vysokým ochranným faktorem na všechna exponovaná místa pokožky a zůstaňte ve stínu.

  Pokud si všimnete jakékoli podezřelé léze, strupu nebo jiné změny na kůži, domluvte si schůzku se svým dermatologem.

 • Riziko je nízké

  I když u vás není vysoké riziko vzniku aktinické keratózy, i tak je potřeba pečovat o pokožku vystavenou slunci.

  Chcete-li minimalizovat riziko vzniku aktinické keratózy a rakoviny kůže, je důležité chránit se před škodlivými účinky slunce. Pokud máte fototyp pleti 1-4, ujistěte se, že nosíte vhodné oblečení (včetně klobouku a slunečních brýlí), kdykoli jste venku na slunci, nanášejte ochranný přípravek sluneční péče s vysokým ochranným faktorem na všechna exponovaná místa pokožky a zůstaňte ve stínu.

  Pokud si všimnete jakékoli podezřelé léze, strupu nebo jiné změny na kůži, domluvte si schůzku se svým dermatologem.

 • Riziko je velmi nízké

  I když u vás není vysoké riziko vzniku aktinické keratózy, i tak je potřeba pečovat o pokožku vystavenou slunci.

  Chcete-li minimalizovat riziko vzniku aktinické keratózy a rakoviny kůže, je důležité chránit se před škodlivými účinky slunce. Pokud máte fototyp pleti 1-4, ujistěte se, že nosíte vhodné oblečení (včetně klobouku a slunečních brýlí), kdykoli jste venku na slunci, nanášejte ochranný přípravek sluneční péče s vysokým ochranným faktorem na všechna exponovaná místa pokožky a zůstaňte ve stínu.

  Pokud si všimnete jakékoli podezřelé léze, strupu nebo jiné změny na kůži, domluvte si schůzku se svým dermatologem.

Objeví-li se na vaší kůži aktinická keratóza,
pak existuje možnost léčby.

Objeví-li se na vaší kůži aktinická keratóza,
pak existuje možnost léčby.

Kryoterapie

KRYOTERAPIE

Jedná se o nejčastěji používanou metodu léčby jednotlivých projevů aktinických keratóz v dermatologických ambulancích [...]
Jedná se o nejčastěji používanou metodu léčby jednotlivých projevů aktinických keratóz v dermatologických ambulancích. Tekutý dusík (teplota – 196 st.C) je přímo aplikován na jednotlivé aktinické keratózy. Tekutý dusík ničí buňky epidermis (keratinocyty) a ložisko aktinické keratózy pak následně po ošetření z kůže vymizí.

Chirurgické
možnosti léčby

Existuje široká paleta chirurgického odstranění projevů aktinické keratózy. […]
Existuje široká paleta chirurgického odstranění projevů aktinické keratózy. Tyto metody léčby mohou být docela bolestivé. Excise (vyříznutí aktinické keratózy) nebo kyretáž (seškrábnutí aktinické keratózy) se používají pouze pro hypertrofické projevy, které nejvíce vystupují nad okolní kožní povrch. Dermabraze je plošné odstranění projevů z kožního povrchu a je určeno zejména pro aktinické keratózy vyskytující se na čele a ve kštici. Hyperkeratotický

Terapie světlem

FOTODYNAMICKÁ LÉČBA

Tyto léčebné možnosti ničí projevy aktinické keratózy po nanesení fotosenzibilizátoru […]
Tyto léčebné možnosti ničí projevy aktinické keratózy po nanesení fotosenzibilizátoru, který po ozáření světlem uvolňuje do aktinické keratózy toxické látky, které ji zničí.

Lokální léčba

KRÉMY, GELY A MASTI

Existuje mnoho lokálních přípravků, které se aplikují přímo na ložiska aktinických keratóz. […]
Existuje mnoho lokálních přípravků, které se aplikují přímo na ložiska aktinických keratóz.

Těmito léky je možno léčit několik aktinických keratóz najednou a/nebo mohou být aplikovány na celou oblast nádorového pole (větší plochy, na kterých se vyskytují ložiska aktinické keratózy)

Více informací

Rozhovor mezi pacientem a lékařem je zásadní v ujištění se o správnosti diagnózy a správném léčebném postupu.

Rady odborníka

Prof. Eggert Stockfleth, dermatolog a prezident ESCF hovoří o aktinické keratóze.

Pro více informací

ECSF (European Skin Cancer Foundation, Evropská nadace kožních nádorů) pracuje na tom, aby rozvíjela a poskytovala standardní postupy prevence a léčby kožních nádorů na evropské úrovni a tím pomáhá zlepšovat léčbu kožních nádorů a podporuje zavedení nejlepších léčebných postupů tím, že školí a sdílí své zkušenosti.

Pečujte o vaši kůži
a pokud máte jakékoli pochybnosti,
navštivte, prosím, vašeho dermatologa.

Pierre Fabre

Ve společnosti Pierre Fabre pečujeme o člověka v celé jeho rozmanitosti na základě holistického přístupu. Od zdraví ke kráse, jsme si osvojili unikátní přístup, který nám dovoluje, abychom pozitivně přispívali k celkovému pocitu zdraví a duševní pohodě jedinců. Toto přispění je klíčovou součástí našeho celosvětového programu kožních nádorů, United Against Skin Cancers - Společně proti kožním nádorům.

Naše odborné znalosti v dermatologii, které jsou doprovázené našimi znalostmi z onkologie, nás staví do jedinečné pozice v boji proti kožním nádorům. Program United Against Skin Cancers a četné celosvětové iniciativy, jsou inspirovány a rozvíjeny na třech základních hodnotách společnosti Pierre Fabre v oblasti péče: jedná se o prevenci, léčbu a podporu.

Pierre Fabre
AK není OK!

Pierre Fabre se po desetiletí zabývá bojem s kožními chorobami, včetně rakoviny kůže a aktinické keratózy.

Osvětovou kampaň AK NENÍ OK! Vytvořila společnost Pierre Fabre, aby tuto nemoc lépe poznala široká populace. Cílem je podpořit včasnou diagnostiku nemoci.